Výtvarné techniky

Výtvarné techniky - techniky výtvarnej tvorby pre každého, moderná maľba

Krátka prednáška s úvodom do výtvarných techník. Praktické cvičenia a maľba, zamerané vždy na jednu konkrétnu techniku alebo skupinu podobných techník. Je možné absolvovať kurzy v akomkoľvek poradí a koľko krát chcete (ak vás technika zaujala a chcete sa v nej zdokonaliť) a vždy sa dozviete základy a vyskúšate si ďalšie techniky. Kurz vedú akad.maliari s individuálnym prístupom.

Výtvarné techniky VT1 - Techniky maľby akrylom, abstraktná maľba, techniky koláže  

Kurz VT1 - Abstraktná maľba
Zoznámenie sa s abstraktnou maľbou v teoretickej aj praktickej rovine pod individuálnym vedením akad. maliara, skúseného lektora v malej skupine. V krátkosti nahliadneme do histórie, aby sme si prešli zaujímavú cestu vzniku abstraktnej maľby od racionálneho prístupu až po krajný expresívny prejav (napr. SUPREMATIZMUS, ORFIZMUS, TAŠIZMUS, expresívna maľba a iné). Abstraktná tvorba je o zjednodušovaní, vypúšťaní predmetov či zovšeobecňovaní tvarov, ale vždy s konkrétnym zámerom autora. Priblížime si jednotlivých maliarov, ukážeme si diela tých najvýraznejších, ktorí hľadali rôzne skryté možnosti výtvarného prejavu racionálne alebo emocionálne – napr. zjednodušenie na geometrické tvary, či hľadanie foriem a farieb pre jednotlivé tóny hudby. V praktickej časti si vysvetlíme postup maľby a každý si vyskúša namaľovať svoj vlastný obraz – buď voľnú kópiu abstraktného diela z literatúry alebo abstrahujúci posun vybraného diela z literatúry. K dispozícii budú zaujímavé predlohy (vítané sú aj vlastné), temperové, akrylové farby a papierové podklady rôznych formátov. Kurz je vhodný pre trošku pokročilejších maliarov, vyskúšať si to však môžu aj úplní začiatočníci, ktorých priťahuje abstraktná tvorba.  Kurz ponúka nevšedný kreatívny zážitok vlastnej tvorby.

Výtvarné techniky  VT2 - Vodou riediteľné techniky - akvarel, tempera, tuš. Zoznámite sa s technikami  práce s rôznymi typmi vodou riediteľných farieb, materiálov, prakticky si to všetko vyskúšate. Môžete maľovať abstrakciu alebo sa pokúsiť o realistický prepis skutočnosti. Kurz ponúka nevšedný kreatívny zážitok vlastnej tvorby.

Výtvarné techniky VT3 - Kombinované a špeciálne techniky, premaľby, striekanie, tvorba štruktúr, maľba do fotografie, komponovanie pomocou výtvarných náhod a iné. Kurz ponúka nevšedný kreatívny zážitok vlastnej tvorby.

Výtvarné techniky špeciál - Vaječná tempera, stredoveká maliarska technika, ktorou sa maľovali sakrálne témy na pevný podklad (najmä na lipovú dosku). Pripravíme si vlastnú vaječnú emulziu a budeme maľovať na drevo či iný pevný podklad temperovými farbami za pomoci pripravenej emulzie. 

Profesionálny výtvarný materiál a malé občerstvenie  je v cene vstupu. Kurz je vhodný pre začínajúcich aj pokročilejších. Individuálny prístup skúseného lektora v malej skupine ponúka rozvoj talentov podľa individuálnych potrieb. Tento kurz je pokračujúci, vždy zameraný na inú techniku. To znamená, že na každom kurze sa naučíte niečo nové, prípadne si ďalej rozvíjate konkrétnu techniku, v ktorej sa pokračuje. 

TERMÍNY kurzu: pripravujeme podľa záujmu
 CENA kurzu: 50 eur (členovia ZIV ateliéru platia 25 eur)
LEKTORI: akad. maliari Blažej Mikuš a Iveta Slobodníková
MIESTO: ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)

PRIHLÁŠKY:  
Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou.
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 110 228, 0905 255 585
Web prihláška

Fotky z kurzov