Výstava KLAS.I.K 2010

2010, v priestoroch foyer hotela Doprastav, Bratislava

Výstava 15-tich známych slovenských výtvarníkov 3 generácií pod názvom KLAS.I.K - vyjadrujúc umenie kvality I. triedy, umenie modernej klasiky. 

Kurátori výstavy v priestoroch foyer hotela Doprastav: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. a Mgr. Lenka Bátorová

Vystavujúci maliari: Oľga Bartošíková, Dušan Búřil, Dezider Castiglione, Jana Čepa, Blažej Mikuš, Juraj Oravec, Vladimír Petrík, Pavol Potoček, Dušan Sekela, Iveta Slobodníková, Vladimír Šimanovský, Milan Tvrdoň, Miloš Vanko, Jarmila Veľká, Vladislav Zábel

Hudobný program: Barbora Slobodníková (AMU Praha), husle, Natália Pavlove (ZUŠ J. Kresánka), gitara, Sláčikové kvarteto (Štátne konzervatórium Bratislava): Lukáš Vavrik 1. husle, Jakub Chlebko 2. husle, Iveta Karpišová viola, Katarína Kuklopcová violončelo

Organizačné zabezpečenie: Ing. Iveta Slobodníková, Doc. Ing. Vladimír Slobodník, CSc, Združenie pre integrálne vzdelávanie