Vedenie a lektori organizácie

VEDENIE ORGANIZÁCIE

Ing. Iveta Slobodníková - riaditeľka a hovorkyňa združenia
ziv@ziv.sk, 0905 255 585, www.ivetaslobodnikova.sk

Mgr. Katarína Prigodová - manažérka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com, 0903 275 335

 

LEKTORIIng. Iveta Slobodníková
  spoluzakladateľka združenia ZIV, lektorka umeleckých kurzov a kurzov rozvoja osobnosti, koučka, autorka umeleckých projektov, lektorka teambuldingových programov pre firmy. Detailný profil.

Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD.
  lektorka kurzov spevu a teambuildingových programov pre firmy, autorka umeleckých projektov. Detailný profil.

akad. maliar Blažej Mikuš
lektor kurzov kreslenia a maľovania, kurátor výstav, autor umeleckých projektov. Detailný profil.
akad. maliar Dušan Sekela
  lektor letných výtvarných sympózií, autor umeleckých projektov. Detailný profil. Mgr. art. Silvia Sekelová – lektorka výtvarných kurzov. Detailný profil.
Ing. arch. Vladimír Šimanovský
lektor kurzov kresby a výtvarných techník, kurzov kreslenia a maľovania v anglickom jazyku. Detailný profil.
Mgr. Denisa Fulmeková
lektorka kurzov a prednášok Tarot - cesta k tvorivosti. Detailný profil.

Ďalší lektori a kurátori, ktorí pôsobili a pôsobia v škole ZIV:
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. 
akad. maliarka Katarína Kuzmuvá 
Mgr. Lenka Bátorová
PhDr. Robert Dušatko
Mgr. art. Adriana Kabele
Peter Haas
Mgr. Linda Svršek
Ing. Monika Balogová