Vedenie a lektori organizácie

VEDENIE ORGANIZÁCIE
 

Ing. Iveta Slobodníková - riaditeľka
ziv@ziv.sk, 0905 255 585, www.ivetaslobodnikova.sk

 

 

LEKTORI

Ing. Iveta Slobodníková - riaditeľka
ziv@ziv.sk, 0905 255 585, www.ivetaslobodnikova.sk

Ing. Iveta Slobodníková  spoluzakladateľka združenia ZIV, lektorka umeleckých kurzov a kurzov rozvoja osobnosti, teambuildingových programov pre firmy, umeleckých programov, autorka meditačného systému Modrá Planéta, kníh a publikácií.  profil.

Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD.  lektorka spevu, klavíra, muzikoterapie a teambuildingových programov pre firmy, autorka umeleckých projektov. profil.

akad. maliar Blažej Mikuš lektor výtvarných kurzov, kurátor výstav, autor umeleckých projektov. profil.
 akad. maliar Dušan Sekela  lektor výtvarných kurzov, arteterapie, kurátor, autor umeleckých projektov.  profil.


 Mgr. art. Silvia Sekelová – lektorka výtvarných kurzov. profil.

 Ing. arch. Vladimír Šimanovský lektor kurzov kresby a výtvarných techník, kurzov kreslenia a maľovania v anglickom jazyku. profil.


 Mgr. Denisa Fulmeková lektorka kurzov a prednášok Tarot - cesta k tvorivosti. profil.

 

Menežment kurzov

Mgr. Katarína Prigodová - manažérka kurzov
ziv@ziv.sk, 0903 275 335

 

 

Ďalší lektori a kurátori, ktorí pôsobili a pôsobia v škole ZIV:
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. 
akad. maliarka Katarína Kuzmuvá 
Mgr. Lenka Bátorová
PhDr. Robert Dušatko
Mgr. art. Adriana Kabele
Peter Haas
Mgr. Linda Svršek
Ing. Monika Balogová