Mgr. art. Silvia Sekelová

  

Mgr. art. Silvia Sekelová - lektorka výtvarných kurzov

V roku 2 000 ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre Grafiky v ateliéri doc. V. Kolenčíka.
V rokoch 1997 - 1999 absolvovala štúdium na Akademii sztuk pieknych v Krakowe, Poľsko,oddelenie grafiky, prof. A. Pietsch a oddelenie plagátu, prof. P. Kunce.
Venuje sa voľnej maliarskej tvorbe, pedagogicky pôsobí na ZUŠ, vedie výtvarné workshopy pre deti aj dospelých.
Zúčastnila sa mnohých spoločných ako aj samostatných výstav doma aj v zahraničí.