Kurzy rozvoja vedomia Modrá planéta

Intenzívny 4-stupňový kurz rozvoja vedomia a mimo zmyslových schopností,systém pre duchovný rozvoj vyučovaný pôvodnou autorskou metódou. Metódy relaxácie, meditácie, duchovný rozvoj, sebapoznávanie, kvantový vesmír a tvorba reality, minisemináre MP.Víkend

CENA: 100 eur /kurz MP1 (2x3 hodiny), 120 eur/kurz MP2 (2x3h), 140 eur/kurz MP3 (2x3h), 140 eur/kurz MP4 (2x3h)
Termíny : MP1 21-22.6 (17:00-20:00), MP2 a MP3: pripravujeme

MIESTO: ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)
PRIHLÁŠKY: Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto zálohovou platbou.
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com, facebookModrá planéta - svetlo Zeme, Združenie pre integrálne vzdelávanie- ZIV
0903 110 228, 0905 255 585
Web prihláška

facebookModrá planéta - svetlo Zeme, Združenie pre integrálne vzdelávanie- ZIV

Milí priatelia,

MODRÁ PLANÉTA je autorsky chránený meditačný systém rozvoja vedomia. Obsahuje deväť častí, ktoré zahŕňajú množstvo kurzov, workshopov, seminárov, aj terapií umením. Jadro tvorí štvorstupňový kurz. Každý sa môže naučiť všetko a začať ktorýmkoľvek kurzom či zážitkovými worshopmi, najlepšie je však absolvovať práve tento:-) a potom všetky ostatné. Je daný svetu svätými majstrami s láskou, požehnaný svetlom.

autorka systému, www.ivetaslobodnikova.sk

Štvorstupňový kurz rozvoja vedomia MODRÁ PLANÉTA: Kurz MODRÁ  PLANÉTA 1 – cesta k svetlu,    Kurz MODRÁ  PLANÉTA 2 – energie života,     Kurz MODRÁ  PLANÉTA 3 – nový čas, nový vek,     Kurz MODRÁ  PLANÉTA 4 – mystérium života a posvätná geometria

Mini semináre Modrá planéta (2h) 

Konajú sa každý posledný piatok v mesiaci v Galérii ZIV už sedemnásť rokov. Najbližšie: 26.1 (18:00 - 20:00h) Prednáška s meditáciou pre zdravie, rozvoj a mier na planéte pre verejnosť.    Info: ziv@ziv.sk, tel. č. 0905 255 585. Vstupné : 20 eur, prihlásiť sa môžte sms, telefonicky, mailom, ak nestihnete stačí priamo prísť. V Galérii ZIV, Trenčianska 53, Bratislava, každý posledný piatok v mesiaci v čase 18.00-20.00h.

facebookModrá planéta - svetlo Zeme

Obsah štvorstupňového kurzu Modrá Planéta:

Kurz MODRÁ  PLANÉTA 1 – cesta k svetlu

Prvá časť intenzívneho štvorstupňového kurzu systému Modrá planéta (6h) obsahuje prednášky a meditácie zamerané na vizualizáciu, koncentráciu, pochopenie vesmírnych zákonitostí, spirituality a významu vlastnej duchovnej cesty.

Prednášky s meditáciami a precvičovaním mentálnych techník od najjednoduchších energetických cvičení, nácviku vnímania energie a videnia ľudskej aury, až po možnosti tvorby vlastnej reality. Kurz pomáha nájsť si vlastnú duchovnú cestu a odpovede na základné otázky ľudského života. Je určený pre začiatočníkov aj pokročilejších.

Z obsahu:

 • Modrá planéta - cesta k svetlu, bioenergetický systém človeka, význam a spôsoby meditácie pre zdravie
 • Energie – techniky očisty, doplnenie energie, ochrana aury, znižovanie stresu, životný postoj
 • Komunikácia s podvedomím, virgule, kyvadlá, vyciťovanie energie
 • Vesmírne zákony, zákony života, duchovní sprievodcovia
 • 1. - 3. úroveň poznania – význam materiálnej existencie
 • 4. - 7. úroveň poznania –  rozvoj duchovných schopností
 • Základné atribúty duchovného rozvoja
 • Úloha duše na zemi a techniky riešenia problémov
 • Mimo zmyslové schopnosti, ich rozvoj a duchovná cesta
 • Nácvik videnia aury
 • Odporúčania na každý deň


Kurz MODRÁ  PLANÉTA 2 – energie života

Pokračovanie kurzu Modrá Planéta 1, vysvetľuje energie nového veku, zmeny magnetických polí,  tajomstvo času, klimatické a sociálne zmeny a ich vplyv na ľudstvo, dáva informácie, čo sa teraz vo vesmíre a na zemi deje a aké zákony v ňom platia, vysvetľuje frekvenčný vzostup planéty aj ľudstva a dáva praktické návody ako sa týmto zmenám prispôsobiť a obnoviť svoju kreatívnu silu mysle a ducha, rozvíjať schopnosti. Prednáška s praktickými cvičeniami, mentálnymi a meditačnými technikami.

Z obsahu:

 • Mystériá starovekých civilizácií a nový vek
 • Energie nového veku, zmeny magnetických polí a tajomstvo času
 • Kvantový vesmír a dimenzie, vesmír ako multidimenzionálny systém energií
 • Vesmírne zákony, magnetizmus a sila príťažlivosti, emocionálna inteligencia a mentalizmus
 • Vlastnosti a schopnosti človeka nového veku, hviezdne brány
 • Frekvenčný vzostup planéty, stabilita a prechodné obdobie nového veku
 • dimenzie reality 3d-4d-5d-6d a vývoj ľudstva, planéty a galaxie
 • Vývoj a evolúcia, zmeny foriem života na planéte a štruktúry vzťahov
 • Klimatické zmeny, zmeny magnetických polí, frekvenčný vzostup a ich vplyv na fyzické, emocionálne a psychické zdravie a život na planéte
 • Strava, biokozmetika, rytmus života v novom čase
 • Techniky sebapoznania, sebareflexie a prebudenia vnútornej sily
 • Vesmír ako holografické zrkadlo a tvorba reality

Kurz MODRÁ  PLANÉTA 3 — nový čas nový vek

 • Vznik a vývoj vesmíru
 • Dualita a vývoj ľudstva, koexistencia dvoch svetov 3d a 4d, vzostup do piatej dimenzie, reality 3d, 4d, 5d a 6 dimenzie
 • Život v piatej dimenzii a pokračovanie vývoja
 • Mystérium paralelných svetov, psychozoidna sféra reality, kronika Akasha
 • Hviezdni ľudia — kryštáloví, indigoví, psychickí, ľudia anjelského radu a vyspelé bytosti vysokej frekvencie — ich zvláštnosti, potreby, úloha a poslanie na planéte
 • Terapie svetlom, farbami a zvukom — frekvenčná medicína novej doby, techniky diagnostiky a liečenia frekvenciami
 • Mimozemské civilizácie a jednota vesmíru

Kurz MODRÁ  PLANÉTA 4 — mystérium života a posvätná geometria

 • Ako a čím tvoríme svoju realitu a ako to môže byť
 • Posvätná geometria a život, telo ako chrám duše
 • Láska je kľúč, frekvencie stvorenia
 • Tajomstvo Archanjelov
 • Mystérium života

MIMORIADNY POBYTOVÝ KURZ — Harmonizačný víkend s Modrou Planétou

TERMÍNY:  18-20.5 Víkend s Modrou Planétou,  piatok -MP1, sobota -MP2, nedeľa -MP3 (cena podujatia 300 eur s kurzami, ubytovaním a plnou penziou, tí, ktorí už absolvovali MP1 a MP2 majú zvýhodnenú cenu pobytu 150 eur. Možnosť zúčastniť sa len jednotlivého kurzu v uvedenej pôvodnej cene. Viď. info Harmonizačný víkend

Odporúčame si pozrieť si knihu Sedem krokov k šťastiu - Vesmírna hra (IKAR 2004) a publikáciu Modrá planéta - Malá kniha o veľkých meditáciách (ZIV 2012) autorky systému a lektorky kurzu Ivety Slobodníkovej. Sú v nej uvedené niektoré prednášky a meditácie z niekoľkoročnej praxe vyučovania Modrej Planéty v ZIV. Pre absolventov kurzu Modrá planéta ponúkame možnosť aj ďalšieho vzdelávania počas roka formou zážitkových a meditačných workshopov a mini seminárov Modrá planéta - kde si môžete precvičovať meditácie, mentálne techniky a dozvedieť sa nové informácie o dianí v kozme a na planéte.

PRAVIDELNE: Mini semináre Modrá planéta (2h, každý posledný piatok v mesiaci) 

V Galérii ZIV už sedemnásť rokov. Najbližšie: 25.5(18:00 - 20:00h) Prednáška s meditáciou pre zdravie, rozvoj a mier na planéte pre verejnosť.    Info: ziv@ziv.sk, tel. č. 0905 255 585. Vstupné : 20 eur, prihlásiť sa môžte sms, telefonicky, mailom, ak nestihnete stačí priamo prísť. V Galérii ZIV, Trenčianska 53, Bratislava.


LEKTORKA: Ing. Iveta Slobodníkoválektorka s dlhoročnou praxou v oblasti meditácií, rozvoja vedomia a terapií umením, autorka meditačného systému Modrá planéta, autorka kníh vydaných doma aj v zahraničí. "Sedem krokov k Šťastiu - vesmírna hra" Ikar 2004 SR, "Meditatives Pendeln" Konigsfurt Urania 2008 Nemecko, " Modrá planéta - Malá kniha o veľkých meditáciách" ZIV 2012 SR.
 

CENA: 100 eur /kurz MP1 , 120 eur/kurz MP2, 140 eur/kurz MP3, 140 eur/kurz MP4
MIESTO: ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)


PRIHLÁŠKY: Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto zálohovou platbou.
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 110 228, 0905 255 585
Web prihláška