Kurz rozvoja vedomia Modrá planéta

Intenzívny trojstupňový kurz rozvoja vedomia a mimo zmyslových schopností ponúka ucelený systém pre duchovný rozvoj vyučovaný pôvodnou autorskou metódou. Metódy relaxácie, meditácie, duchovný rozvoj, sebapoznávanie, kvantový vesmír a tvorba reality.

facebook: Modrá planéta - svetlo Zeme
 

Kurz MODRÁ  PLANÉTA 1 – Cesta k svetlu

Prvá časť intenzívneho trojstupňového kurzu systému Modrá planéta (6h) obsahuje prednášky a meditácie zamerané na vizualizáciu, koncentráciu, pochopenie vesmírnych zákonitostí, spirituality a významu vlastnej duchovnej cesty.

Prednášky s meditáciami a precvičovaním mentálnych techník od najjednoduchších energetických cvičení, nácviku vnímania energie a videnia ľudskej aury, až po možnosti tvorby vlastnej reality. Kurz pomáha nájsť si vlastnú duchovnú cestu a odpovede na základné otázky ľudského života. Je určený pre začiatočníkov aj pokročilejších.

Z obsahu:

 • Modrá planéta - cesta k svetlu, bioenergetický systém človeka, význam a spôsoby meditácie pre zdravie
 • Energie – techniky očisty, doplnenie energie, ochrana aury, znižovanie stresu, životný postoj
 • Komunikácia s podvedomím, virgule, kyvadlá, vyciťovanie energie
 • Vesmírne zákony, zákony života, duchovní sprievodcovia
 • 1. - 3. úroveň poznania – význam materiálnej existencie
 • 4. - 7. úroveň poznania –  rozvoj duchovných schopností
 • Základné atribúty duchovného rozvoja
 • Úloha duše na zemi a techniky riešenia problémov
 • Mimo zmyslové schopnosti, ich rozvoj a duchovná cesta
 • Nácvik videnia aury
 • Odporúčania na každý deň


Kurz MODRÁ  PLANÉTA 2 – Energie života

Pokračovanie kurzu Modrá Planéta 1, vysvetľuje energie nového veku, zmeny magnetických polí,  tajomstvo času, klimatické a sociálne zmeny a ich vplyv na ľudstvo, dáva informácie, čo sa teraz vo vesmíre a na zemi deje a aké zákony v ňom platia, vysvetľuje frekvenčný vzostup planéty aj ľudstva a dáva praktické návody ako sa týmto zmenám prispôsobiť a obnoviť svoju kreatívnu silu mysle a ducha, rozvíjať schopnosti. Prednáška s praktickými cvičeniami, mentálnymi a meditačnými technikami.

Z obsahu:

 • Mystériá starovekých civilizácií a nový vek
 • Energie nového veku a tajomstvo času
 • Kvantový vesmír a dimenzie, vesmír ako multidimenzionálny systém energií
 • Vesmírne zákony, magnetizmus a sila príťažlivosti, emocionálna inteligencia a mentalizmus
 • Vlastnosti a schopnosti človeka nového veku, hviezdne brány
 • Frekvenčný vzostup planéty, stabilita a prechodné obdobie nového veku
 • dimenzie reality 3d-4d-5d-6d a vývoj ľudstva, planéty a galaxie
 • Vývoj a evolúcia, zmeny foriem života na planéte a štruktúry vzťahov
 • Klimatické zmeny, zmeny magnetických polí, frekvenčný vzostup a ich vplyv na fyzické, emocionálne a psychické zdravie a život na planéte
 • Strava, biokozmetika, rytmus života v novom čase
 • Techniky sebapoznania, sebareflexie a prebudenia vnútornej sily
 • Vesmír ako holografické zrkadlo a tvorba reality


Odporúčame si pozrieť si knihu Sedem krokov k šťastiu - Vesmírna hra (IKAR 2004) a publikáciu Modrá planéta - Malá kniha o veľkých meditáciách (ZIV 2012) autorky a lektorky kurzu Ivety Slobodníkovej. Sú v nej uvedené niektoré prednášky a meditácie z niekoľkoročnej praxe vyučovania Modrej Planéty v ZIV. Pre absolventov kurzu Modrá planéta ponúkame možnosť aj ďalšieho vzdelávania počas roka formou zážitkových a meditačných workshopov a mini seminárov Modrá planéta - kde si môžete precvičovať meditácie, mentálne techniky a dozvedieť sa novú teóriu Modrej planéty.

TERMÍNY: kurz MP1 12. - 13.9. 2017 (17:00 - 20:00), kurz MP2  23. - 24. 10. 2017 (17:00 - 20:00), kurz MP3 plánujeme na november 2017
LEKTORKA: Ing. Iveta Slobodníkoválektorka s dlhoročnou praxou v oblasti meditácií, rozvoja vedomia a terapií umením, autorka meditačného systému Modrá planéta, autorka kníh vydaných doma aj v zahraničí. "Sedem krokov k Šťastiu - vesmírna hra" Ikar 2004 SR, "Meditatives Pendeln" Konigsfurt Urania 2008 Nemecko, " Modrá planéta - Malá kniha o veľkých meditáciách" ZIV 2012 SR.
CENA: 100 eur /kurz MP1 (2x3 hodiny), 120 eur/kurz MP2 (2x3h)
MIESTO: ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)


PRIHLÁŠKY: Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto zálohovou platbou, najneskôr 7 dní pred akciou.
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 275 335, 0905 255 585
Web prihláška