Kurz Meditácia krok za krokom

Vás povedie základnými znalosťami potrebnými k správnej a účinnej meditácii - polohy tela, dýchanie, stavy mysle, uvoľnenie myšlienok a emócií, bezmyšlienkový stav, vízie a realita.

 

Krok za krokom k hlbokej meditácii 

1. Intenzívny kurz ZÁKLADY MEDITÁCIE (špecialita)

2. Kurz MEDITÁCIA KROK ZA KROKOM 1 - 5 (počas celého školského roka)

ZIV to sú jedinečné zážitkové programy pre každého. Programy sú autorsky chránené a všetky práva vyhradené.

 

INTENZÍVNY KURZ - ZÁKLADY MEDITÁCIE

Intenzívny kurz meditácie zahŕňa výber najdôležitejších meditačných techník kurzov Meditácia krok za krokom. Je vhodný pre úplných začiatočníkov aj pre absolventov na prehĺbenie získaných meditačných zručností. Obsahuje päť dvojhodinových lekcií, každá s 40-50 minútovou meditáciou na meditačnom koberci. Absolventi troch cyklov si môžu dokúpiť a absolvovať ktorúkoľvek lekciu, pokiaľ bude voľné miesto alebo sa zúčastniť celého kurzu ako riadny účastník. Kurz je obohatený o špeciálne techniky astrálnej projekcie a jemnej:-) aktivácie tretieho oka.

1. lekcia - Úvod do klasickej meditácie - polohy tela, dýchanie, typy a rady ako začať aj pokračovať a čo môžete očakávať od pravidelnej meditácie.

2. lekcia - Klasická  45-minútová meditácia obohatená o techniky očisty, doplnenia a ochrany energie.

3. lekcia - Úvod do astrálneho cestovania a premietania vedomia, 45-minútová meditácia.

4. lekcia - Techniky astrálneho cestovania, 50-minútová meditácia.

5. lekcia - Premietanie vedomia a techniky regenerácie a omladenia, 50-minútová meditácia.


TERMÍN: pripravujeme
CENA: 125 eur (5x2 hodinová lekcia)

LEKTORKAIng. Iveta Slobodníková, lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti meditácií, rozvoja vedomia a terapií umením, autorka meditačného systému Modrá planéta, autorka kníh vydaných doma aj v zahraničí. "Sedem krokov k Šťastiu - vesmírna hra" Ikar 2004 SR, "Meditatives Pendeln" Konigsfurt Urania 2008 Nemecko, " Modrá planéta - Malá kniha o veľkých meditáciách" ZIV 2012 SR.
MIESTO: ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)

PRIHLÁŠKY: Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo web prihláškou a rezervovať si miesto úhradou kurzovného, najneskôr 7 dní pred kurzom. 
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 275 335, 0905 255 585, 0903 110 228
Web prihláška

 

KURZY MEDITÁCIA KROK ZA KROKOM   1. - 5. cyklus

Naučíte sa základy praktickej meditácie pre začiatočníkov aj pokročilých. Dozviete sa a vyskúšate si polohy tela, dýchanie, techniky a spôsoby meditácie s profesionálnou lektorkou, ktorá vás povedie krok za krokom od základov až k samostatnej hlbokej meditácii. Pozitívny význam meditácie pre zdravie a duševnú pohodu je praxou aj vedecky overený. 

Kurz obsahuje tri základné cykly (každý cyklus obsahuje 3 lekcie po 70 minút) a dva špeciálne dvojhodinové workshopy - lekcie s rituálmi Vortex a Vytváranie hojnosti, ktoré na seba nadväzujú. Každá lekcia obsahuje 40-50 minút meditáciu, praktický nácvik dýchania a meditačných pozícií na meditačnom koberci a základy klasickej meditácie. Kurz vás povedie krok za krokom k hlbokej meditácii a stavu rozšíreného vedomia, prehlbuje intuíciu a mimozmyslové schopnosti a náročnosť sa pomaly zvyšuje s každým ďalším stupňom. Meditácie sú v príjemnom prostredí galérie a naučíte sa všetko o základoch a typoch meditácií, rozdieloch medzi východným a západným spôsobom a všetko si  prakticky vyskúšate. Kurz obsahuje aj techniky astrálnej projekcie vedomia a prirodzenej aktivácie tretieho oka a iné. Odporúčame začať prvým cyklom s teóriou, ale môžete sa pridať do ktoréhokoľvek stupňa, ak ste pokročilejší.
Ide o intenzívny výcvik meditácie vhodný pre každého aj úplných začiatočníkov aj pokročilých, absolventom odporúčame zopakovať aspoň 2-3 krát do roka a pokúsiť sa každý deň meditovať pre ďalší rozvoj a upevnenie meditačných schopností:-). 

Vhodné je pohodlné oblečenie, prípadne vlastná podložka, pre všetkých účastníkov sú pripravené meditačné vankúše. Maximálny počet ľudí v jednej skupine je 8. Kurz je určený všetkým záujemcom o praktický nácvik klasickej meditácie. Ak vynecháte niektorú lekciu z vážnych dôvodov (PN, služobná cesta/školenie), môžete si ju docvičiť v inej skupine alebo v inom termíne po dohode s lektorkou. Ak sa vám absolvovaný cyklus páčil môžete si dokúpiť v ďalších termínoch ďalšiu lekciu, pokiaľ je voľné miesto, alebo absolvovať celý cyklus znovu ako riadny účastník.

PREHĽAD CYKLOV:
Kurz Meditácia C1 - Základy klasickej meditácie, pasívnej, aktívnej aj meditácie v pohybe
Kurz Meditácia C2 - Klasická meditácia a astrálne cestovanie
Kurz Meditácia C3 - Klasická meditácia a premietanie vedomia                                                                                                                                                 
Workshop MP - Uzdravenie vnútorného dieťaťa a rituál hojnosti C4  obsah workshopu                                                                                                                                             
Workshop MP -
Vortex C5  obsah workshopu  

Odporúčame publikáciu Modrá planéta - malá kniha o veľkých meditáciach od Ivety Slobodníkovej, lektorky kurzu. Táto kniha predstavuje ucelený systém informácií, otázok, mentálnych techník a meditácií pre duchovný rozvoj.

TERMÍNY: 
- Kurz Meditácia C1: 19. - 21.9. 2017  o 19:30 - 20:45  (19.9., 20.9., 21.9.)
- Kurz Meditácia C2: 22. - 24.9. 2017  o 19:30 - 20:45  (22.9., 23.9., 24.9.)
- Kurz Meditácia C3: pripravujeme
- Workshop MP - Uzdravenie vnútorného dieťaťa a rituál hojnosti C4:  25.8. 2017 (18:00 - 20:00)  
- Workshop MP - Vortex C5: 6.9. 2017 (19:00 - 20:00)

CENA za C1, C2, C3: 45 eur za jeden cyklus (3x 70 min.) 
CENA za C4 a C5: 50 eur za workshop (2h)


LEKTORKAIng. Iveta Slobodníková, lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti meditácií, rozvoja vedomia a terapií umením, autorka meditačného systému Modrá planéta, autorka kníh vydaných doma aj v zahraničí. "Sedem krokov k Šťastiu - vesmírna hra" Ikar 2004 SR, "Meditatives Pendeln" Konigsfurt Urania 2008 Nemecko, " Modrá planéta - Malá kniha o veľkých meditáciách" ZIV 2012 SR.
MIESTO: ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)

PRIHLÁŠKY: Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo web prihláškou a rezervovať si miesto úhradou kurzovného, najneskôr 7 dní pred kurzom. 
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 275 335, 0905 255 585
Web prihláška