Kurz Maľovanie krok za krokom

Päť týždňový kurz maľovania v troch cykloch, ktorý obsahuje komplexnú výučbu kresby a maľby, vedenú profesionálnymi lektormi.

    

Kurzy sú založené na postupnom zvyšovaní náročnosti a povedú vás krok za krokom od základných a jednoduchých kresebných a maliarskych zručností až k profesionálnejšej tvorbe. Každý cyklus (KMC1, KMC2, KMC3) obsahuje desať dvojhodinových lekcií, vždy v sobotu doobeda v príjemnom prostredí galérie. Individuálny prístup skúsených výtvarníkov, profesionálny materiál a malé občerstvenie je v cene. 

Systém vzdelávania krok za krokom obsahuje tri cykly. Slúži na zoznámenie sa s viacerými technikami tvorby, aby ste získali predstavu o výtvarnej tvorbe a mohli si vyskúšať rôzne techniky a našli si takú, ktorá sa Vám páči, "tú svoju". Naši lektori sú Vám vždy k dispozícii, zodpovedia akúkoľvek odbornú otázku, venujú sa Vám podľa úrovne a záujmu. Absolventi kurzu majú možnosť ďalej maľovať v ateliéri ZIV, otvárame vždy posledú stredu v mesiaci, je potrebné vopred sa prihlásiť.

KMC1 – Základy výtvarnej tvorby – prvý cyklus
Päť stretnutí po 4 hodinách (spolu 20 hodín). Na každom stretnutí sa preberú dve lekcie (2x2 hodiny). Vyučovanie pre max. 8 účastníkov v jednej skupine.

Program KMC1:
1. lekcia: základy kresby 1 – materiály, techniky a spôsoby, línie, tvary, perspektíva zátišia 
2. lekcia: kresba 2 – tipy, triky, štruktúry, povrchy, frotáž, lineárna a plastická kresba, tieňovanie, svetlo a tieň, vytváranie dojmu hmoty, busta
3. lekcia: základy maľby a teórie farieb -  pastel suchý a mastný, uhlík a príbuzné techniky, základy kompozície obrazu
4. lekcia: výtvarné techniky – kombinované techniky, vytváranie štruktúr, premaľby, maľby do fotografie, maľba akrylom, úvod do techniky koláže
5. lekcia: špeciálne techniky – prekvapenie :-)
6. lekcia: základy maľby akvarelovou technikou – akvarel, akvarel-gvaš, lavírovanie, miešanie farieb, postupnosť maľby akvarelom 
7. lekcia: základy krajinomaľby – kresba, štúdie, materiály, výber motívu, základy kompozície krajiny
8. lekcia: základy olejomaľby 1
9. lekcia: základy olejomaľby 2
10. lekcia: základy olejomaľby 3

KMC2 - Maliarske zručnosti – druhý cyklus
Nadväzuje na prvý cyklus. Ďalšie spôsoby maľby a zdokonalenie techník, vyšší stupeň. Z obsahu: maliarska perspektíva, skratky, skice a farebné štúdie, farebné škály, kombinované techniky s využitím štruktúr, kresba a maľba tušom, maliarske frotáže, abstrahovanie línií, abstraktná aj klasická maľba a iné.

Program KMC2:
1. lekcia: Lineárna perspektíva - teória, ukážky, štúdia interiéru
2. lekcia: Farebná vzdušná perspektíva - vlastné riešenie farebnej perspektívy
3. lekcia: Vecné maľovanie - zátišie, chladné ladenie, geometrické tvaroslovie a farba
4. lekcia: Vecné maľovanie: zátišie, teplé ladenie, mäkké tvaroslovie
5. lekcia: Redukované farebné ladenie: biele, šedé, farebné nasvietenie
6. lekcia: Špeciálne techniky akvarelu - kresba a maľba tušom, lavírovaná kresba
7. lekcia: Špeciálne techniky krajinomaľby
8.,9.,10. lekcia: Špeciálne techniky olejomaľby - štýly, spôsoby, umelecké smery, kubizmus, expresionizmus, impresionizmus, romantizmus, fauvizmus, maľba podľa výberu na väčší formát plátna

KMC3 – Techniky a forma – tretí cyklus
Nadväzuje na druhý cyklus. Z obsahu: prehlbovanie maliarskych zručností, obsah a forma výtvarného diela, vyváženosť prvkov a rovnováha obrazu, sýtosť, farebnosť a harmonické kontrasty, výraz, symbolika obrazu a mnohé iné.


TERMÍNY: 
Cyklus 1:
otvoríme od septembra 2017 v novej forme - 5 stretnutí po 4 hodiny, preberajú sa dve lekcie počas jedného stretnutia (soboty)
Cyklus 2: otvoríme od septembra 2017 v novej forme - 5 stretnutí po 4 hodiny, preberajú sa dve lekcie počas jedného stretnutia (soboty)
Cyklus 3:  otvoríme od septembra 2017 v novej forme - 5 stretnutí po 4 hodiny, preberajú sa dve lekcie počas jedného stretnutia (soboty)

Vymeškané vopred ospravedlnené hodiny z vážnych dôvodov (PN, služobná cesta/školenie) je možné si nahradiť iba po vzájomnej dohode s lektorom na iných kurzoch (ak je to možné) alebo v ZIV ateliéri. Neúčasť na lekcii je potrebné nahlásiť najneskôr v piatok do 12:00, ak si ju chcete nahradiť. Ďakujeme. 


LEKTORI: Ing. Iveta Slobodníková
, absolventka štúdia maľby na VŠVÚ Bratislava v ateliéri profesora Jána Bergera, akad. maliar Blažej Mikuš, akad. maliar Dušan Sekela
CENA: 160 eur za jeden cyklus (dvadsať 60 min. hodín) 
MIESTO: Galéria ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)


PRIHLÁŠKY: 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto úhradou kurzovného, najneskôr 7 dní pred začatím kurzu.
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 275 335, 0905 255 585, 0903 110 228
Web prihláška

Vďaka! Keď sa v sobotu 13. 6. skončila 1. časť nového trodielneho tvorivého cyklu Kurz maľovania – Krok za krokom 1., ovládol ma ako jednu z jeho absolventiek nesmierne dobrý pocit. Veď toto je presne ono! ZIV svojimi akciami ponúka práve to, čo dnes priam bytostne potrebujú duchovne nastavení ľudia, zo všetkých strán ubíjaní skomercinalizovanou ponukou prázdnoty. Na kurzoch ZIV ovanie človeka dotyk pravej duchovnej energie, nepretržite prúdiacej v ňom samom i v okolitom svete. Najmä tej tvorivej. Spomínanej desiatke uplynulých sobotňajších kurzov vdýchli lektori Iveta Slobodníková a Blažej Mikuš, špičkoví slovenskí maliari, tú pravú atmosféru tvorivosti a vtiahli do nej celú skupinku účastníkov, pociťujúcich tiež potrebu podať raz (azda časom) istú poctivú výtvarnú výpoveď o našom úžasnom svete. A urobiť to tiež na úrovni, informovane, s adekvátnou znalosťou toho, čo a akým spôsobom o ňom už vypovedali veľkí výtvarníci – dávni,no i poprední spomedzi tých, ktorých označujeme ako priekopníkov modernizmu. Nesmierne hodnotné podujatie! Ešte raz – vďaka. Anna Lackovičová z Bratislavy

FOTOGALÉRIA