Kurz Maľovanie krok za krokom, víkendový

Trojstupňový kurz maľovania v troch päť týždňových cykloch, ktorý obsahuje komplexnú výučbu kresby a maľby, vedenú výtvarníkmi.

Kurz vedú akad. maliari krok za krokom od základných a jednoduchých kresebných a maliarskych zručností až k profesionálnejšej tvorbe s postupným zvyšovaním náročnosti a individuálnym prístupom ku každému účastníkovi. Každý cyklus (KMC1, KMC2, KMC3) obsahuje desať dvojhodinových lekcií v piatich 4-hodinových stretnutiach. Kurzy sa konajú v príjemnom prostredí Galérie ZIV, všetok materiál a malé občerstvenie je v cene. 

V každom stupni sa zoznámite s viacerými technikami, pracujete s profesionálnym výtvarným materiálom, naučíte sa základy výtvarnej tvorby, vyskúšate si rôzne techniky. Príjemná atmosféra, super lektori, individuálny prístup lektorov, relaxácia aj vzdelávanie sú znakom všetkých našich kurzov obľúbených verejnosťou. Absolventi kurzu majú možnosť ďalej maľovať v ateliéri ZIV, otvárame vždy poslednú stredu v mesiaci, je potrebné vopred sa prihlásiť.

KMC1 – Základy výtvarnej tvorby – prvý cyklus
Päť stretnutí po 4 hodinách (spolu 20 hodín). Na každom stretnutí sa preberú dve lekcie. Vyučovanie pre max. 8 účastníkov v jednej skupine.

Program KMC1:
1. lekcia: základy kresby 1 – materiály, techniky a spôsoby, línie, tvary, perspektíva zátišia 
2. lekcia: kresba 2 – tipy, triky, štruktúry, povrchy, frotáž, lineárna a plastická kresba, tieňovanie, svetlo a tieň, vytváranie dojmu hmoty, busta
3. lekcia: základy maľby a teórie farieb —  pastel suchý a mastný, uhlík a príbuzné techniky, základy kompozície obrazu
4. lekcia: výtvarné techniky – kombinované techniky, vytváranie štruktúr, premaľby, maľby do fotografie, maľba akrylom, úvod do techniky koláže
5. lekcia: špeciálne techniky – prekvapenie :-)
6. lekcia: základy maľby akvarelovou technikou – akvarel, akvarel-gvaš, lavírovanie, miešanie farieb, postupnosť maľby akvarelom 

7. lekcia: základy krajinomaľby – kresba, štúdie, materiály, výber motívu, základy kompozície krajiny
8. lekcia: základy olejomaľby 1
9. lekcia: základy olejomaľby 2
10. lekcia: základy olejomaľby 3

KMC2 – Maliarske zručnosti – druhý cyklus
Nadväzuje na prvý cyklus. Ďalšie spôsoby maľby a zdokonalenie techník, vyšší stupeň. Z obsahu: maliarska perspektíva, skratky, skice a farebné štúdie, farebné škály, kombinované techniky s využitím štruktúr, kresba a maľba tušom, maliarske frotáže, abstrahovanie línií, abstraktná aj klasická maľba a iné.

Program KMC2:
1. lekcia: Lineárna perspektíva — teória, ukážky, štúdia interiéru
2. lekcia: Farebná vzdušná perspektíva — vlastné riešenie farebnej perspektívy
3. lekcia: Vecné maľovanie — zátišie, chladné ladenie, geometrické tvaroslovie a farba
4. lekcia: Vecné maľovanie: zátišie, teplé ladenie, mäkké tvaroslovie
5. lekcia: Redukované farebné ladenie: biele, šedé, farebné nasvietenie
6. lekcia: Špeciálne techniky akvarelu — kresba a maľba tušom, lavírovaná kresba
7. lekcia: Špeciálne techniky krajinomaľby
8.,9.,10. lekcia: Špeciálne techniky olejomaľby — štýly, spôsoby, umelecké smery, kubizmus, expresionizmus, impresionizmus, romantizmus, fauvizmus, maľba podľa výberu na väčší formát plátna

KMC3 – Techniky a forma – tretí cyklus
Nadväzuje na druhý cyklus. Z obsahu: prehlbovanie maliarskych zručností, obsah a forma výtvarného diela, vyváženosť prvkov a rovnováha obrazu, sýtosť, farebnosť a harmonické kontrasty, výraz, symbolika obrazu a mnohé iné.


TERMÍNY: 
Cyklus 1: 20.1.2018 — 17.2.2018 (soboty 5x4h, 9:00-13:00)
Cyklus 2:  20.1.2018 — 17.2.2018 (soboty 5x4h, 14:00-18:00)
Cyklus 3:  21.1.2018 — 18.2.2018 (nedele 5x4h, 9:00-13:00)
Vymeškané vopred ospravedlnené hodiny z vážnych dôvodov (PN, služobná cesta/školenie) je možné si nahradiť po dohode s lektorom na iných kurzoch (ak je voľné miesto) alebo v ZIV ateliéri. Neúčasť na lekcii je potrebné nahlásiť najneskôr v piatok do 12:00, ak si ju chcete nahradiť. Ďakujeme. 

LEKTORI: akad. maliari  Iveta Slobodníková, Blažej Mikuš, Dušan Sekela
CENA: 160 eur za prvý cyklus, 160 eur za druhý cyklus, 200 eur ​za tretí cyklus (1 cyklus = 20 hodín)
MIESTO: Galéria ZIV, Trenčianska 53, BratislavaRužinov (mapa)


PRIHLÁŠKY: 
Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto úhradou kurzovného.
ziv@ziv.sk, 0903 110 228, 0905 255 585
Web prihláška


Vďaka! Keď sa v sobotu 13. 6. skončila 1. časť nového trodielneho tvorivého cyklu Kurz maľovania – Krok za krokom 1., ovládol ma ako jednu z jeho absolventiek nesmierne dobrý pocit. Veď toto je presne ono! ZIV svojimi akciami ponúka práve to, čo dnes priam bytostne potrebujú duchovne nastavení ľudia, zo všetkých strán ubíjaní skomercinalizovanou ponukou prázdnoty. Na kurzoch ZIV ovanie človeka dotyk pravej duchovnej energie, nepretržite prúdiacej v ňom samom i v okolitom svete. Najmä tej tvorivej. Spomínanej desiatke uplynulých sobotňajších kurzov vdýchli lektori Iveta Slobodníková a Blažej Mikuš, špičkoví slovenskí maliari, tú pravú atmosféru tvorivosti a vtiahli do nej celú skupinku účastníkov, pociťujúcich tiež potrebu podať raz (azda časom) istú poctivú výtvarnú výpoveď o našom úžasnom svete. A urobiť to tiež na úrovni, informovane, s adekvátnou znalosťou toho, čo a akým spôsobom o ňom už vypovedali veľkí výtvarníci – dávni,no i poprední spomedzi tých, ktorých označujeme ako priekopníkov modernizmu. Nesmierne hodnotné podujatie! Ešte raz – vďaka. Anna Lackovičová z Bratislavy

FOTOGALÉRIA