Umením k harmónii - intenzívny víkendový kurz maľovania

Intenzívny víkendový kurz pre náročnejšieho poslucháča. Je určený širokej verejnosti, každému, kto sa chce naučiť základy výtvarnej tvorby a rozvíjať svoj talent pod individuálnym, profesionálnym vedením, pre aktívnych, rýchlych ľudí.

 

Tradične obľúbený kurz sa vyučuje už od r. 2000. Intenzívny víkendový kurz je založený na schopnosti mozgu prijať a spracovať v relaxovanom stave veľké množstvo informácií. Skúsený lektor vás počas dvoch dní  povedie cez kresbu, akvarel, pastel až k olejomaľbe s hudbou, relaxačnými a výtvarnými cvičeniami. Je vyučovaný jedinečnou, pôvodnou metódou založenou na kombinácii arteterapeutických a relaxačných techník s klasickou výučbou, vhodný pre aktívnych ľudí s nedostatkom času. Rozvíja tvorivosť v každej oblasti života. Počas dvanástich hodín získate všetko potrebné, aby ste mohli začať samostatne maľovať.

Ideálny kurz pre zaneprázdnených, rýchlych ľudí, niečo ako "rýchlokurz geniality"...  :-)

Skladá sa zo štyroch trojhodinových blokov – kresba, pastel, akvarel, olejomaľba, v každom bloku je prednáška k danej téme, vysvetlenie techniky a praktická časť. Každý účastník si vyskúša štyri techniky a namaľuje vlastné obrázky. Zážitok z tvorby, práca s profesionálnym výtvarným materiálom, jedinečná metóda rozvoja tvorivosti s použitím hudby a výtvarných cvičení umožňuje vzdelávanie príjemnou formou, posilňuje sebadôveru a otvára nové možnosti. Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce znalosti výtvarnej tvorby.

Absolventi môžu ďalej počas školského roka navštevovať ZIV ateliér a venovať sa technike, ktorú si obľúbili a ďalej sa výtvarne rozvíjať. Môžu sa zúčastňovať spoločných výstav, plenérov - maľovania v prírode a iných akcií. Všetok materiál a malé občerstvenie je v cene kurzu. 

TERMÍNY:  9. - 10.9. 2017 (sobota 14:00 - 20:00, nedeľa 9:00 - 16:00, v nedeľu je hodinová pauza na obed)
LEKTORKA:
Ing. Iveta Slobodníková, výtvarníčka a arteterapeutka, absolventka štúdia maľby na VŠVÚ Bratislava v ateliéri profesora Jána Bergera
CENA: 240 eur (v cene je zahrnutý všetok výtvarný materiál a malé občerstvenie)
MIESTO: Galéria ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)

PRIHLÁŠKY: 
Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto úhradou kurzovného, najneskôr 7 dní pred kurzom.
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 275 335, 0905 255 585, 0903 110 228
Web prihláška

Tento kurz ponúkame pod názvom Harmony Art Painting aj v ANGLIČTINE pre zahraničných záujemcov.

Ukážky prác