Kurz arteterapie

Arteterapia podporuje kreativitu a rozvíja schopnosť porozumieť vnútorným obrazom a myšlienkovo emočným vzorcom nášho konania, tomu, čo nás trápi, čo by sme chceli dosiahnuť. Naučí nás uvoľniť sa a vnímať život pozitívnejšie.

Arteterapia - obrazový jazyk je najstarším komunikačným prostriedkom na svete.

Chcete vedieť ako sa skutočne cítite, nie ako si myslíte, že to je? Chcete sa dozvedieť viac o svojich najvnútornejších pocitoch, odstrániť nevedomé presvedčenia, ktoré blokujú prosperitu a dobré pocity? Potom je pre vás Arteterapia jedinečnou cestou do vnútra seba samého, cestou sebapoznania, svojich reakcií a túžob, cesta k rozvoju kreativity a osobnej sily. Zistíte, že vždy intuitívne siahnete po farbe a kreslíte tvary, ktoré najviac zodpovedajú vašim pocitom a pod vedením skúsenej arteterapeutky pochopíte zmysel svojich malieb. Rozumieť sebe samému je umenie, ktoré je nutné k tomu, aby sme rozumeli iným a okolitému svetu. Vstúpte do sveta farieb, hudby a emócií a objavte svoje pravé ja. Uvoľnite traumy a objavte svoje túžby, talenty a svoju jedinečnú tvorivosť.

Kurz arteterapie je zážitkový, výnimočný, vyučuje sa touto formou iba v ZIV,  skladá sa zo 4 cyklov. Každý cyklus tvorí 5 lekcií ( spolu 10 hodín) a má špecifické tematické zameranie. Ideálne je najprv absolvovať prvý základný cyklus a potom môžete ostatné cykly absolvovať v ľubovolnom poradí. Piaty cyklus Arteterapia špeciál je zameraný na energie živlov, revitalizáciu tela, mysle a emócií tematickou maľbou, zistenie dynamiky svojej osobnosti a je možné ho absolvovať kedykoľvek, aj úplne na začiatku.

Čo sa na kurzoch naučíte.

Dozviete sa, čo je to arteterapia, ako na nás pôsobí, čo všetko ňou môžeme v živote riešiť, prečo je vhodná pre každého a najmä pre zdravých ľudí, ktorí sa chcú o sebe viac dozvedieť a ujasniť si svoje pocity a vnímanie sveta. Naučíte sa a precvičíte si základné arteterapeutické techniky. Ako prepojiť hudbu a relaxáciu s aktívnym maľovaním. Budete hravou formou farbami a tvarmi, abstraktnou maľbou, škvrnami a pod. vyjadrovať svoje pocity a na záver sa naučíte klásť si otázky k svojím obrázkom, aby ste pochopili zmysel toho, čo ste namaľovali. Nakoniec poskladáme obrázky jednotlivých účastníkov a vytvoríme posledný obraz, ktorý si môžete odfotiť na pamiatku.

Nemusíte vedieť maľovať a zažijete príjemné chvíle s hudbou, farbami a spolu s ostatnými účastníkmi sa dozviete viac o sebe samom, o obrazovej komunikácii a možno si domov odnesiete svoje prvé originálne obrázky. Kurz je vedený ako skupinové maľovanie v príjemnom prostredí galérie so skúsenou lektorkou a terapeutkou. Všetok materiál a občerstvenie je zahrnuté v cene. Cykly na seba voľne nadväzujú, vždy s novými témami. Absolventi jednotlivých cyklov postupne zlepšujú schopnosť stotožniť sa s vnútornými obrazmi. Môžete absolvovať celý kurz (všetky 4 cykly) , alebo si vybrať len prvý cyklus. Prvý cyklus s úvodnou teóriou je najdôležitejší, slúži ako odrazový mostík pre ďalšie cykly. Preto je potrebné absolvovať prvý cyklus pre pokračovanie v ďalších cykloch. 

1. cyklus
Program prvého cyklu:

1. lekcia: základy vizuálnej komunikácie, relaxácia s hudbou a farbami
2. lekcia: projekcia pocitov
3. lekcia: ako vnímam samého seba
4. lekcia: rozvíjanie sebaúcty
5. lekcia: zmysly a pohyb

2. cyklus
Program druhého  cyklu:

1. lekcia: farby a tvary zvuku
2. lekcia: ako sa cítim
3. lekcia: ako vnímam samého seba  a ako si myslím a cítim, že ma vnímajú iní
4. lekcia: aspekty života
5. lekcia: vlastný totem, symbolika môjho života, práce, vzťahu...

3. cyklus 
Program tretieho cyklu:

1. lekcia: ja a svet
2. lekcia: pocity superhrdinu
3. lekcia: moje vzťahy
4. lekcia: najväčšia túžba
5. lekcia: scény zo snov, čo nám hovoria a ako sa cítime

4. cyklus 
Program štvrtého cyklu:

1. lekcia: najväčšia detská radosť
2. lekcia: rola v živote
3. lekcia: profesionálne kvality
4. lekcia: symbol pre každého  v skupine aj pre seba samého
5. lekcia: milujem celý svet – životné zmeny a láska, čo a koho milujem

 

Kurz arteterapia špeciál - Živly a Energia


Maľovanie a sebapoznávanie pre každého. Kurz je zameraný na živly, temperament, povahu, prebudenie a rovnováhu vnútorných síl. Kurz sa skladá z 2 stretnutí. Na každom stretnutí sa venujeme dvom párovým živlom (oheň - voda a zem - vzduch), ktoré budeme preciťovať a pracovať s nimi. Využijeme energie živlov prírody na omladenie, pre revitalizáciu tela, mysle a emócií tematickou maľbou s hudbou a farbami a na zistenie dynamiky svojej osobnosti. Kurz je určený pre každého, pre absolventov kurzu arteterapie, aj pre nových záujemcov.


ZÁŽITKY Z KURZU

Kurz arteterapie Živly prírody, živly v nás mi ponúkol nový pohľad a porozumenie voči sebe samej aj určitým aspektom môjho života. Mohla som lepšie uvidieť svoju silu a pocítiť krásu svojej tvorivosti. Cítim sa byť obohatená. Cítim spokojnosť s týmto kurzom, okrem iného aj preto, že mi ponúkol nové možnosti. Tento kurz odporúčam každému, kto má odvahu aj radosť zo sebapoznávania a z objavovania vlastnej tvorivosti.“  Tereza Filipková z Bratislavy


TERMÍN pre 1. cyklus: 16. - 19.10. 2017 (16.10., 17.10., 18.10., 19.10.) o 17:00 - 19:30 hod.
TERMÍN pre 2., 3. a 4. cyklus: pripravujeme od septembra/októbra 2017
TERMÍN Arteterapia Živly a energia: pripravujeme
LEKTORKA: akad. maliarka Iveta Slobodníková, výtvarníčka, rozvoju tvorivosti a terapii umením sa venuje vyše 20 rokov
CENA klasického kurzu: cena jedného cyklu je 80 eur (10 hodín, materiál a občerstvenie je v cene)
CENA kurzu špeciál Živly a energia: 80 eur (2x 4 hodiny)
MIESTO: galéria ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa) 


PRIHLÁŠKY: 
Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto úhradou kurzovného, najneskôr 10 dní pred začatím kurzu.
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 275 335, 0905 255 585
Web prihláška

Fotogaléria z kurzov