Intenzívne kurzy Modrá planéta

Intenzívny kurz rozvoja vedomia a mimozmyslových schopností ponúka ucelený systém pre duchovný rozvoj vyučovaný pôvodnou autorskou metódou.Trojstupňový kurz. Metódy relaxácie, meditácie, duchovný rozvoj, sebapoznávanie, vesmír a tvorba reality.

Facebook: Modrá planéta - svetlo Zeme

Kurz MODRÁ  PLANÉTA 1 – Energie života 

Prednáška s meditáciami a precvičovaním mentálnych techník od najjednoduchších energetických cvičení, nácviku vnímania energie a videnia ľudskej aury, až po možnosti tvorby vlastnej reality. Kurz pomáha nájsť si vlastnú duchovnú cestu a odpovede na základné otázky ľudského života. Je určený pre začiatočníkov aj pokročilejších.

Z obsahu:

 • Modrá planéta - cesta k svetlu, bioenergetický systém človeka, význam a spôsoby meditácie pre zdravie
 • Energie – techniky očisty, doplnenie energie, ochrana aury, znižovanie stresu, životný postoj
 • Komunikácia s podvedomím, virgule, kyvadlá, vyciťovanie energie
 • Vesmírne zákony, zákony života, duchovní sprievodcovia
 • 1. - 3. úroveň poznania – význam materiálnej existencie
 • 4. - 7. úroveň poznania –  rozvoj duchovných schopností
 • Základné atribúty duchovného rozvoja
 • Nácvik videnia aury
 • Odporúčania na každý deň


Kurz MODRÁ PLANÉTA 2 – Energie novej doby

Pokračovanie kurzu Modrá Planéta 1, vysvetľuje energie novej doby, zmeny magnetických polí, klimatické a sociálne zmeny a ich vplyv na ľudstvo, dáva praktické návody ako sa týmto zmenám prispôsobiť a rozvíjať svoje schopnosti. Prednáška s praktickými cvičeniami, mentálnymi a meditačnými technikami.

Z obsahu:

 • Mystériá starovekých civilizácií
 • Mimo zmyslové schopnosti, ich rozvoj a duchovná cesta
 • Seba liečenie svetlom a seba diagnostika
 • Aura – farby, choroby, emócie, zameranie
 • Duchovná cesta, cesta k pravde a princíp fungovania vesmíru
 • Úloha duše na zemi a techniky riešenia problémov
 • Rozvoj tvorivosti
 • Ako tvoríme svoju realitu, kvantový vesmír


Odporúčame si pozrieť si knihu Sedem krokov k šťastiu - Vesmírna hra (IKAR 2004) a publikáciu Modrá planéta - Malá kniha o veľkých meditáciách (ZIV 2012) autorky a lektorky kurzu Ivety Slobodníkovej. Sú v nej uvedené niektoré prednášky a meditácie z niekoľkoročnej praxe vyučovania Modrej Planéty v ZIV. Pre absolventov kurzu Modrá planéta 1,2 ponúkame možnosť aj ďalšieho vzdelávania počas roka formou zážitkových a meditačných workshopov a mini seminárov Modrá planéta - kde si môžete precvičovať meditácie, mentálne techniky a dozvedieť sa novú teóriu Modrej planéty.

TERMÍNY:
pripravujeme MP1, MP2 aj pokračovanie MP3 na jeseň 2017
LEKTORKA: Ing. Iveta Slobodníková, lektorka s vyše 20-ročnou praxou v oblasti rozvoja tvorivosti a vedomia, autorka uceleného meditačného systému Modrá planéta
MIESTO: ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)


PRIHLÁŠKY: Je potrebné sa prihlásiť e-mailom, telefonicky, alebo webovou prihláškou a rezervovať si miesto úhradou kurzovného, najneskôr 7 dní pred akciou.
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 275 335, 0905 255 585
Web prihláška