Meditatívne maľovanie - individuálna arteterapia

Meditatívne maľovanie je trojhodinový antistresový, relaxačný výtvarný program pre každého.

Individuálna arteterapia - pre každého (s možnosťou vytvoriť si vlastnú skupinku s kamarátkou, rodinou, kolegami a pod.).

Skladá sa z troch častí: 1. kontakt s emóciami, 2. kam telo ukladá stres a 3. špirála života. Umožňuje nahliadnuť do tajomstva našich pocitov, zistiť kam naše telo ukladá stres a ako sa ho prostredníctvom maľovania vnútorných obrazov môžeme zbaviť a vytvoriť si nový konštruktívnejší spôsob ako mu čeliť. Dáva možnosť nahliadnuť do mystéria špirály nášho života, na naše skryté túžby, zatlačené traumy a všetko, čomu sme dosiaľ nevenovali pozornosť, naučiť sa preladiť svoje pocity a intenzívnejšie prežívať pozitívne aspekty života, porozumieť sebe samému.

Individuálna arteterapia je vhodná pre každého. Pre zdravých ľudí aj ľudí so zdravotrnými problémami, ľudí  riešiacich životné problémy a každého, kto chce venovať čas sebapoznaniu a rozvoju svojej osobnosti, sebavyjadrovaniu kreatívnejším spôsobom, objaviť svoje túžby a talenty. Poznanie vlastných emócií a túžob nám dáva možnosť lepšie sa v živote rozhodovať, reagovať na stres vyvolávajúce situácie s nadhľadom, zlepšuje kvalitu života. Program je zameraný na sebapoznanie a uvoľnenie s reaxačným maľovaním a mentálnymi technikami, pochopenie  vlastných vnútorných obrazov a správ z podvedomia. Jedinečná pôvodná metóda, iba v ZIVe. Vedie arteterapeutka s vyše dvadsaťročnou praxou. Termín terapie si, prosím, dohodnite na tel. č. 0905 255 585 priamo s lektorkou.

TERMÍNY: Termín arteterapie si dohodnite na tel. č. 0905 255 585 priamo s terapeutkou, arteterapia trvá 2,5 - 3 hodiny.
LEKTOR: akad. maliarka Iveta Slobodníková, výtvarníčka a terapeutka, rozvoju tvorivosti a terapii umením sa venuje vyše 20 rokov
CENA kurzu: 40 eur/osoba v skupine, 60 eur individuálne
MIESTO: ZIV, Trenčianska 53, Bratislava - Ružinov (mapa)

PRIHLÁŠKY: 
ziv@ziv.sk, ziv.bratislava@gmail.com
0903 275 335, 0905 255 585
Web prihláška