akad. maliar Dušan Sekela

akad. maliar Dušan Sekela –  lektor výtvarných kurzov, sústredení a sympózií, kurátor výstav, autor umeleckých projektov

V rokoch 1970 – 1974 absolvoval štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. V rokoch 1974 - 1980 nasledovalo štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení monumentálnej maľby u profesorov Elvíry Antalovej, Róberta Dúbravca, Jána Želibského, Dezidera Castliglioneho a Ivana Vychlopena.

Dušan Sekela je člen Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, Umeleckej besedy Slovenska a Spolku výtvarníkov Slovenska.

Diela Dušana Sekelu sú zastúpené v Galérii umelcov Spiša, v Galérii výtvarného umenia v Prešove, v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, v Oblastnej galérii M.A. Bazovského v Trenčíne, v Nitrianskej galérii a vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, ako aj v súkromných zbierkach v Európe a v Amerike.