Poďte sa s nami krok za krokom naučiť kresliť a maľovať, osvojiť si relaxačné a meditačné techniky, kontrolu mysle a emócií, arteterapiu,...objavovať svet umenia a harmónie, rozvíjať svoje talenty, relaxovať.

Sme jednou z najstarších škôl v oblasti rozvoja vedomia, tvorivosti a umenia na SR, oázou uprostred mesta, kde môžete čerpať silu a inšpiráciu. Nájdete u nás kvalitné zážitkové kurzy s dlhoročnou tradíciou už od r. 2000, s profesionálnymi lektormi a individuálnym prístupom. Prednášky, výstavy, koncerty, sympózia a umelecké projekty, ateliére, muziko a arte terapie, worshopy. ZIV, to je zábava, relaxácia a komplexné vzdelávanie v príjemnom prostredí galérie.

" Tvorenie krásy je najcennejší ľudský dar vesmíru." citát z knihy Sedem krokov k šťastiu, zakladateľky a riaditeľky organizácie ZIV Ivety Slobodníkovej


NOVINKY

Harmonizačný meditačný víkend v Banskej Štiavnici (penzión Ister) 11.-13.11. 2016. - meditácie, arteterapia, muzikoterapia, cvičenie tai-či. viac info

Naše združenie môžete podporiť aj cez stránky www.podporte.sk a www.dobromat.sk.

Ing. Iveta Slobodníková
Individuálne konzultácie s terapiou, prednášky, poradenstvo a personálny koučing, umenie - obrazy, šperky, kurzy, workshopy. Objednať sa môžete na čísle 0905 255 585. On-line neverejný CHAT s Ivetou Slobodníkovou každý piatok 13:00 - 14:00 na novej stránke www.ivetaslobodnikova.sk. Pýtajte sa, čo Vás záujíma, prípadne zanechajte správu. 

PROGRAM na október - november 2016 

Infolinky: 0903 275 335, 0905 255 585, ziv@ziv.sk, PRIHLÁŠKA

30.9. Mini seminár Modrá planéta (18:00 - 20:00) Prednáška s meditáciou
4.10. Workshop zdravia 6 - Ladenie zvukom, mantry, ÓM healing (18:00)
5.10. Výtvarný ateliér ZIV (17:00 - 20:00)
6.10. Workshop Kryštály a kryštaloterapia (18:00 - 20:00)
7.10. Workshop Prebúdzanie ženskej sily (18:00 - 20:00)
8.10. Kurz Olejomaľba (10:00 - 15:00) novinka!
8.10. Kurz Výroba šperkov z kryštálov technikou TIFFANY (17:00 - 20:00)
10.-14.10. Kurz Arteterapia 1. a 2. cyklus (17:00 - 19:00)
10.-14.10. Kurz Arteterapia 3. a 4. cyklus (19:00 - 21:00)
15.10. Kurz Maľovanie krok za krokom 1. cyklus (9:00 - 11:00)
15.10. Kurz Maľovanie krok za krokom 2. cyklus (11:00 - 13:00)
16.10.-27.11. Kurz spevu krok za krokom (17:00 - 19:00)
17.10. Kurz Relaxačné techniky (17:00 - 20:00)
18.-20.10. Kurz Meditácia krok za krokom 1. cyklus (17:00 - 18:15)
18.-20.10. Kurz Meditácia krok za krokom 2. cyklus (18:30 - 19:45)
21.-24.10. Kurz Meditácia krok za krokom 3. cyklus (18:00 - 19:15)
25.10. Kurz Energie mysle a emócií (17:00 - 20:00)
26.10. Výtvarný ateliér ZIV (17:00 - 20:00)
27.10. Workshop Farebný svet Enkaustiky (18:00 - 20:00)
28.10. Mini seminár Modrá planéta (18:00 - 20:00) Prednáška s meditáciou
4.11. Kurz Výroba šperkov z kryštálov technikou TIFFANY (17:00 - 20:00)

6.11. Kurz Kryštály a kryštaloterapia I    
(9:00 - 12:00)
6.11. Kurz Kryštály a kryštaloterapia II   
(13:00 - 16:00)
7.11. Harmonizačný meditačný workshop Modrej planéty (18:00) novinka!
11.-13.11. Harmonizačný meditačný víkend v Banskej Štiavnici  novinka!
20.11. Kurz Akvarelová maľba
(10:00 - 15:00) novinka!
25.11. Mini seminár Modrá planéta 
(18:00 - 20:00) Prednáška s meditáciou
27.11. Kurz Olejomaľba (10:00 - 15:00) novinka!
30.11. Výtvarný ateliér ZIV (17:00 - 20:00)

Program na november ešte doplníme počas októbra.  

ON-LINE PRIHLÁŠKA

Individuálne: Meditatívne maľovanie - arteterapia, profily osobností, koučing, konzultácie s terapiou, individuálna výučba - 0905 255 585, ziv@ziv.sk.

© Akékoľvek úplné alebo čiastočné kopírovanie a napodobňovanie obsahov ZIV kurzov a ich názvov bez písomného súhlasu autora je zakázané a bude predmetom vyšetrovania a autorskoprávnej ochrany.